Karmisdannelser – Hæmangiomer og vaskulære misdannelser

Malformationer & hæmangiomer

Hemangiomer

1 ud af 9 børn udvikler et hemangiom i løbet af de første leveuger. Dette vokser i løbet af det første år for at så involutere (danne sig tilbage) i
løbet af de næste 10 år. Nogen kræver behandling, andre vil forsvinde helt. Det er foruroligende for forældrene idet, de ofte ikke kan få nok
oplysninger og vejledning.

Karmisdannelser

Dette er en misdannelse i karsystemet, som kan blive synlig i barnealder eller senere i livet og kan give kosmetiske og funktionelle gener.
Man skelner mellem Venøse malformationer, Arteriovenøse malformationer og Lymfatiske malformationer.

Inanna Weiss er specialist

Inanna Weiss har som en af de få plastikkirurger i Danmark stor erfaring og viden om dette emne. Hun har i 3 år  arbejdet med Milton Waner , en verdens kendt ekspert på området (MILTON WANER, MD, FCS(SA).

Vejledning og rådgivning

Kom og få vejledning, information og gode råd om, hvor dit barn kan få den nødvendige behandling, skulle dette være  nødvendigt.

Kun få læger har erfaring med vurdering og behandling af denne tilstand.
Kom og få en konsultation til vurdering og behandlingsindikation, samt hvor du kan få hjælp.